Nghiên cứu và tư vấn chất liệu sản phẩm 

5Goal Sport trân trọng mối quan hệ bền chặt giữa thiên nhiên và con người. Vì vậy, chúng tôi theo đuổi thời trang bền vững.

Thời trang bền vững (TTBV) hay còn gọi là sustainable fashion (eco fashion) được hiểu là sử dụng chất liệu an toàn, có khả năng phân hủy hoặc tái sử dụng. Quy trình sản xuất đảm bảo giảm thiểu chi phí tài nguyên, hạn chế xả thải ra môi trường.

Với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, 5Goal Sport tư vấn đề xuất các chất liệu sản phẩm phù hợp quý khách hàng và đảm bảo thân thiện môi trường.